e/health monitor 2010 Netherlands Columes

 

In dit rapport wordt een high-level overzicht gegeven van de belangrijkste vormen van elektronische communicatie van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in Nederland. Waar mogelijk worden ook kengetallen gegeven om de volumina, de aantallen participerende instellingen en de aantallen betrok-ken patiënten te kenschetsen.
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van die elektronische diensten op basis van de op dit moment bekende gegevens.

Summary

Whitepaper:e/health monitor 2010 Netherlands Columes
Files:
Categories:Electronic Health Record

Location

Javascript is required to view this map.

Sharing

Share this